CENTRUM KLINICKÉ OČNÍ GENETIKY OČNÍ KLINIKY 1. LF UK A VFN V PRAZE